fauna

flora en fauna

wilde zwijnen

Regelmatig kan men reeën, vossen, wilde zwijnen en hazen zien. Verder zijn er dassen, egels, de steen- en boommarter, en natuurlijk de beroemde zevenslapers (vanwege de hazelnoten-teelt.

vos kijkt door raam

Een vos kijkt door door het raam van onze Rustico.

smaragd hagedis

Er zijn veel soorten insecten en reptielen: de pad, hagedis, de groene smaragd hagedis, allerlei slangen (hier genoemd Biscia), blindworm, boomkikker, waterkikker, vuursalamander, vliegend hert en vele andere kevers, libellen, sprinkhanen en spinnen.

toornslang

Voorjaarsliefde: twee parende geelgroene toornslangen
(foto Klaas Bosma)

vlinder

Bijzonder is de de verscheidenheid van vlinders en nachtvlinders gelet op de aanwezigheid van veel wilde planten en kruiden.

groene specht

Kijkend naar de vogels vinden we de rode en groene specht, buizerds, sommige soorten adelaars, velduil, steenuil, bosuil, de nachtzwaluw, vogel hop, ekster, vlaamse gaai, gekraagde roodstaart (in de stenen muren), kwikstaartjes, mezen, roodborstjes en andere zangvogels. In de velden zien we de fazant, kwartel en de torenvalk.

vogel hop

grondeling

In de riviertjes vinden we slechts een kleine verscheidenheid van vis omdat de stroompjes uitdrogen tijdens de zomer. We vinden bittervoorn, meun, rivierdonderpad en de kleine grondeling.

ijsvogel

De vogels die deze vis vangen: de reiger en de zeldzame ijsvogel.

apulica

De flora op ons landgoed is zeer divers en gewaardeerd vanwege een aantal bijzondere voorwaarden. Allereerst is er de verscheidenheid van beplanting: weiden, fruit, tuinen en bossen. Er zijn verschillende hoogtes op het landgoed: vlakland, heuvelachtig land, de Calanchi en de wetlands in de buurt van de rivier. Verder besteden we speciale aandacht om onderdelen van wilde natuurlijke vegetatie-gebieden te behouden en we gebruiken geen pesticiden.

orchidea

Al deze voorwaarden, samen met het aanwezige klimaat, resulteert in een flora met zeldzame soorten en (vergeten) wilde vegetatie. De verscheidenheid van orchideeën, de paddestoelen en truffels, de kruiden en de wilde planten en bloemen zijn voorwaarden voor de reeds genoemde fauna.